اخبار جدید

از کاهش ورودی تا افزایش خروجی سدهای زنجان در سالی که گذشت

­­­­­­اسماعیل افشاری امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در زنجان اظهار کرد: وضعیت سدهای استان زنجان به صورت دائم پایش می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان زنجان با اشاره به اینکه ورودی سد تهم از تاریخ یکم مهرماه ۱۳۹۹ تا ۱۳ فروردین‌ماه سال‌جاری ۶.۶۴ میلیون مترمکعب بوده است، بیان کرد: این میزان در سال گذشته ۱۰.۲۸ میلیون مترمکعب بود.

وی افزود: ورودی آب سد تهم در سال‌جاری نسبت به سال گذشته ۳۲ درصد کاهش داشته است.

افشاری با اشاره به اینکه خروجی سد تهم در سال‌جاری ۱۲.۷۷ میلیون مترمکعب بوده است، افزود: این رقم در سال گذشته ۱۲.۴۹ میلیون مترمکعب بوده که خبر از افزایش ۲ درصدی خروجی از این سد در سال‌جاری می‌دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان زنجان با اشاره به اینکه حجم مخزن ۴۹.۶۷ میلیون مترکعب سد «تهم» بوده که کاهش ۸ درصدی داشته است، اضافه کرد: حجم این مخزن در سال گذشته ۵۴.۲۴ میلیون مترمکعب بوده است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۶۴ درصد مخزن سد تهم پر بوده است، اضافه کرد: حجم این مخزن در سال‌جاری به زیر ۵۹ درصد رسیده است.

افشاری با اشاره به اینکه ورودی سد «گلابر» از تاریخ یکم مهرماه ۱۳۹۹ تا ۱۳ فروردین‌ماه سال‌جاری ۷.۱۷ میلیون مترمکعب بوده است، بیان کرد: این میزان در سال گذشته ۱۲.۶ میلیون مترمکعب بود.

وی افزود: ورودی آب سد گلابر در سال‌جاری نسبت به سال گذشته ۴۳ درصد کاهش داشته است.

افشاری با اشاره به اینکه خروجی سد گلابر در سال‌جاری ۸۵ هزار میلیون مترمکعب بوده است، افزود: این رقم در سال گذشته یک میلیون و ۶ هزار متر مکعب بوده که نشان از افزایش ۲۰ درصدی خروجی از این سد در سال‌جاری دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان زنجان با اشاره به اینکه حجم مخزن سد گلابر ۷۷.۳۶ میلیون مترکعب بوده که کاهش ۲ درصدی داشته است، اضافه کرد: حجم این مخزن در سال گذشته ۷۹ میلیون مترمکعب بوده است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۶۷ درصد مخزن سد گلابر پر بوده است، اضافه کرد: حجم این مخزن در سال‌جاری به زیر ۶۸ درصد رسیده است.

تالوار تشنه‌تر از گذشته

افشاری با اشاره به اینکه ورودی سد تالوار از تاریخ یکم مهرماه ۱۳۹۹ تا ۱۳ فروردین‌ماه سال‌جاری ۳۹.۴ میلیون مترمکعب بوده است، بیان کرد: این میزان در سال گذشته ۶۴.۸۸ میلیون مترمکعب بود.

وی افزود: ورودی آب سد  تالوار در سال‌جاری نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش داشته است.

افشاری با اشاره به اینکه خروجی سد تالوار در سال‌جاری ۲۴.۹۱ هزار میلیون مترمکعب بوده است، افزود: این رقم در سال گذشته ۷۱.۹۶ میلیون مترمکعب بوده که خبر از افزایش ۶۵ درصدی خروجی از این سد در سال‌جاری را می‌دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان زنجان با اشاره به اینکه حجم مخزن سد تالوار  ۱۳۰.۶۵ میلیون متر مکعب بوده که کاهش ۱۰ درصدی داشته است، اضافه کرد: حجم آب این مخزن در سال گذشته ۱۱۹.۲۵ میلیون مترمکعب بوده است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۲۴ درصد مخزن سد تالوار پر بوده است، اضافه کرد: حجم این مخزن در سال‌جاری به زیر ۲۶­­­­ درصد رسیده است.

کینه ورس پرآب‌تر شد

افشاری با اشاره به اینکه ورودی سد «کینه ورس» از تاریخ یکم مهرماه ۱۳۹۹ تا ۱۳ فروردین‌ماه سال‌جاری ۱۳.۹ میلیون مترمکعب بوده است، بیان کرد: این میزان در سال گذشته ۲۰.۷ میلیون مترمکعب بود.

وی افزود: ورودی آب سد کینه ورس در سال‌جاری نسبت به سال گذشته ۳۱ درصد کاهش داشته است.

افشاری با اشاره به اینکه خروجی سد کینه ورس در سال‌جاری ۱۳.۵۴ میلیون مترمکعب بوده است، افزود: این رقم در سال گذشته  ۲۰.۵۸ میلیون مترمکعب بوده که نشان از کاهش  ۳۴ درصدی خروجی از این سد در سال‌جاری دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان زنجان با اشاره به اینکه حجم مخزن سد کینه‌ورس ۱۴.۵۱ میلیون مترمکعب بوده که امسال افزایش ۴۲ درصدی داشته است، اضافه کرد: حجم این مخزن در سال گذشته ۱۳.۹۸ میلیون مترمکعب بوده است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۸۷ درصد مخزن سد کینه ورس پر بوده است، اضافه کرد: حجم این مخزن در سال‌جاری به ۹۱ درصد رسیده است.

انتهای پیام/۷۳۰۰۹/ق/ی


سایت منبع

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا